Zawodnicy

Szurkowski Ryszard

w trakcie opracowania…

lpnazwisko/nazwa
1Aleksandrowicz Dariusz
2Bielewicz ?
3Bodzon Michał
4Bojarski Henryk
5Bojarski Tadeusz
6Borkowski Tomasz
7Budny Artur
8Bukowski Wojciech
9Chojnacki Janusz
10Chojnowski Wiesław
11Ciuchta Emil
12Cwaliński Kazimierz
13Cymes Witold
14Czerepski Adam
15Danis Tadeusz
16Danis Witold
17Deptuła Jan
18Deptuła Mieczysław
19Dzięgielewski Stanisław
20Gawek Marta
21Górski Antoni
22Górski Jerzy
23Górski Kazimierz
24Górski Roman
25Grabowski Jerzy
26Grabowski Mirosław
27Grabowski Sylwester
28Jarkowski Tomasz
29Jastrzębski Stanisław
30Jechanowski Arkadiusz
31Jechanowski Bartosz
32Jóźwik Krzysztof
33Jurczak Paweł
34Kaliszewski Marek
35Kamińska Maria
36Kamiński Wiesław
37Karczewski Marek
38Karczewski Zenon
39Karwowski Maciej
40Kleczkowski Leszek
41Korepta Ryszard
42Korzeb Sebastian
43Kosek Józef
44Kowalski Piotr
45Krajewski Leszek ?
46Królak Janusz
47Kubeł Zbigniew
48Lang Czesław
49Lewczuk Mirosław
50Łępicki Janusz
51Makowiecki Jarosław
52Małkowski Stanisław
53Markiewicz Jan
54Masłoń ?
55Mąka Sławomir
56Metera Stanisław
57Mierzejewski Jan
58Mrozek Mariusz
59Niedbała Paweł
60Ojczenasz Kazimierz
61Olszewski Krzysztof
62Podeszwa Wiesław
63Podsadny Jacek
64Późniewski Bogdan
65Rynkiewicz Mariusz
66Sadłowski Andrzej
67Saj Sławomir
68Sasin Adam
69Srebrowski Tadeusz
70Suchecki Wiesław?
71Suska Antoni
72Szczepankowski Mirosław
73Szewczyk Janusz
74Szurkowski Ryszard
75Szymczyk n/n
76Urban Rafał
77Warszawik Kazimierz
78Warszawik Tadeusz
79Warych Krzysztof
80Wołosz Wojciech
81Zacharek Szczepan
82Załuska Janusz
83Załuska Leszek
84Zamana Cezary
85Zyśk Kazimierz
86Żachowski Jan