Kluby_KK24h

Klub Kolarski 24h

Data powstania: 1.02.2013 r.
Siedziba: Czarnowiec 4, 07-411 Rzekuń
Barwy: biało-czerwono-czarne

Logo 2017
Autor logo: Kamil Daszkowski, Olszewo-Borki

Logo 2013-2016
Autor logo: Tomasz Modzelewski, Ostrołęka/Gdańsk

Zarząd:
– Marek Karczewski – prezes
– Rafał Urban – wiceprezes
– Elżbieta Podeszwa – skarbnik
– Arkadiusz Jechanowski – członek zarządu
DOTYCHCZASOWI CZŁONKOWIE ZARZĄDU KLUBU:
1. Michał Gawek
2. Krzysztof Modzelewski
3. Piotr Nabiałek
4. Mariusz Rynkiewicz

Komisja rewizyjna:
– Zdzisław Piotrowski – przewodniczący
DOTYCHCZASOWI CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:
1. Sylwester Grabowski
2. Leszek Kleczkowski
3. Wiesław Modzelewski
4. Zdzisław Szklarski

Dostępność