Instytucje

LZS – Ludowe Zespoły Sportowe
MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
TKKF – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
OZKol – Okręgowy Związek Kolarski w Ostrołęce
WFS – Wojewódzka Federacja Sportu
WOSiR – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
ZSMP – Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

Dostępność